Ramslauenen – Hore am Rüederigs – Gehrihore – Giesigrat – Sattelhore – Ärmigchunbel – Bachflue – Obere Gumpel

Gesamtstrecke: 14182 m
Maximale Höhe: 2396 m
Minimale Höhe: 1403 m
Gesamtanstieg: 1235 m
Gesamtabstieg: -1235 m
Total time: 04:44:34
Herunterladen