Schlagwort-Archive: Goms

Flesche – Grieschumma – Chue – Risihorn – Täschehorn – Honeggerhorn – Spilsee – Bellwald

volle Distanz: 12116 m
Maximale Höhe: 2989 m
Minimale Höhe: 2074 m
Gesamtanstieg: 1017 m
Gesamtabstieg: -1017 m
Gesamtzeit: 05:56:25
Download

Goms – Sidelhorn – Grimsel – Oberwald


volle Distanz: 14875 m
Maximale Höhe: 2737 m
Minimale Höhe: 1363 m
Gesamtanstieg: 1402 m
Gesamtabstieg: -1402 m
Gesamtzeit: 05:35:46
Download